Czym jest zmiana?

To wyznaczenie celu i zmierzanie do niego.

Jaki jest Twój cel? Im dokładnie sprecyzujesz do czego zmierzasz i jak chcesz to osiągnąć tym większa szansa na sukces. Skuteczna zmiana w życiu lub w sobie zależy od robienia właściwych rzeczy we właściwym czasie!

Zmiana nie jest jednorazowym aktem! Proces ten zawiera w sobie niezbędne KONIECZNE etapy: tu może możliwość rozwinięcia tekstu:

  1. poszerzenie posiadanych informacji (zdobywanie wiedzy, poznawanie siebie – swoich myśli, emocji, potrzeb, zasobów i ograniczeń),
  2. zadbanie o wsparcie dla siebie (przyjazne osoby, lektura, grupa o podobnym celu, przykłady innych osób).
  3.  wzbudzenie w sobie pozytywnych szczerych intencji i uczuć wyzwalających działanie,
  4.  sprawdzanie na kolejnych etapach: motywacji, ważności celu, korzyści wynikających z zamierzonej zmiany,
  5. zaangażowanie – wiara, działanie, decyzje mimo obaw przez zmianą,
  6. kreowanie swojego środowiska, by sprzyjało zmianie (wspierało nas, nie narażało na zwątpienia, negację naszego celu),
  7. nagradzanie się!