Ogród i jego symbolika

poppy-1128683_640

Jakiś czas temu brałam udział w warsztacie terapeutycznym na temat zastosowania wizualizacji u pacjentów kardiologicznych.

Omawiano badania naukowe prowadzone wśród osób po zawałach, by-passach i w innych problemach kardiologicznych. Stosowano u nich wyobrażenia OGRODU, który pacjent „uprawiał” w wyobraźni, projektował i udrażniał nawodnienie , dbał o kondycję ogrodu, poznawał jego indywidualne potrzeby, rozwijał go.

Początkowo doświadczenie było modelowane  przez psychologa, potem pacjent rozwijał je samodzielnie.

W trakcie leczenia zmieniał się obraz własnego ogrodu, co było omawiane na kolejnych sesjach. Rozwijano w ten sposób symbolizację części opiekującej, matkującej w pacjencie ale i sprawczej, nadającej formę życiu komórkowemu.

Równolegle do tych ćwiczeń wyobrażeniowych obserwowano znaczny postęp w powracaniu do zdrowia jak i mniej nawrotów  problemów kardiologicznych oraz większą stabilizację zdrowotną.

Zajrzałam do „Słownika symboli” Juana Eduardo i co znajduję:

Ogród –  to przestrzeń występująca w formie uporządkowania, ogrodzona, prowadzona. Symbolizuje świadomość. Symbolika ogrodu wypływa z jego cech- kształtu, rozplanowania, poziomów jak i z obecności zawartych w nim żywiołów (ziemi, wody) jak i postaci Ogrodnika.

Zieleń roślin – obcowanie z stwórczą mocą ziemi, Ziemia –matka

Rośliny – ukazują cykliczność roczną (śmierć i zmartwychwstanie/zima i wiosna), obfitość , płodność, a żyzność pól jest najpotężniejszym obrazem płodności materialnej i duchowej.

woda i jej płynność – to żywioł dający rzeki, deszcz, parę wodną, Macierz-wód, woda symbolizuje życie ziemskie

słońce – według C.G Junga to symbol źródła życia i ostatecznej integracji człowieka.

Jest też wiele indywidualnych znaczeń i wspomnień związanych z tym tematem. Obraz ogrodu lub polany leśnej potrafi mocno poruszyć i uruchomić nieświadome procesy emocjonalne, co często obserwuję w swojej praktyce.

Praca nad przeobrażeniem tych obrazów jak i odczytanie ich znaczeń jest motorem rozwojowym i źródłem wielu ważnych nieświadomych dotąd zasobów wewnętrznych.