Podejmowanie decyzji słuchając ciała

Dr. Judith Orloff jest psychiatrą i ..uzdrowicielką emocji. Wydano kilka jej książek w języku polskim, myślę, że warto poświęcić czas na lekturę. W filmie (język angielski) dr Orloff mówi o rozwijaniu świadomości reakcji ciała jako wartościowym źródle informacji o naszych preferencjach, potrzebach, przyszłych decyzjach.

Również z moich doświadczeń wynika, że pomijanie tych wskazówek skazuje nas na duży stres nierozwiązywanych konfliktów wewnętrznych, a nawet sprzyja chorobom. Świadomość ciała i dobry kontakt z nim nie jest dostępny dla wszystkich, nieraz wymaga dłuższej pracy nad swoim rozwojem, a nawet psychoterapii. Choreoterapia jest jedną z form docierania do emocji poprzez ciało. Psychodrama może być doświadczeniem przeżywania poprzez działanie (to duży skrót oczywiście). Psychoterapia psychodynamiczna również może być drogą do równowagi psycho-somatycznej. We wspólczesnej psychoanalizie również rozwija się nurt świadomości roli ciała jako pola, przestrzeni do rozgrywania emocji. Ciało wychodzi z cienia. Pojawia sie coraz więcej wiedzy na temat roli objawu- jako sygnału, który możemy próbować rozumieć jako komunikat, wskazówkę, zwłaszcza w chorobach tzw psychosomatycznych.