Proces żałoby (wersja youtube)

Nie dowiadujemy się w szkole o tym jak żyć, jak radzić sobie z utratami w procesie życia, które obfituje w utraty małe, że i trudne do nazwania. Wiele osób błądzi więc sama we mgle emocji, domysłów, i oczekiwań społecznych na temat co jest tu normalne, ludzkie, indywidualne, i próbuje się dopasować. ze swoimi przeżyciami do wyobrażonych „norm” jak żałoba powinna wyglądać. Pomocne są też książki, i wymieniam tu kilka;
1/ Wojciech Załuski „Przeciw rozpaczy- o tragicznej wizji świata i sposobach jej przezwyciężania”, autor przepracowuje poprzez filozofię własną żałobę po ojcu.
2/Judith Viorst „To, co musimy utracić, czyli miłość, złudzenia, zależności, niemożliwe do spełnienia oczekiwania, których każdy z nas musi się wyrzec, by moc wzrastać”. Autorka pisze o tym , w jaki sposób strata ukształtowała nasze życie, i jak może stać się początkiem zmiany. Pisze, że radzenie sobie ze stratami (opisuje różne rodzaje strat)pomoże nam wzmocnić się emocjonalnie i psychicznie.
3/ Anna Dodziuk ” Nie bać się śmierci”
4/ Stephen Levine „Kto umiera?”, sztuka świadomego życia i świadomego umierania, przełamuje tabu śmierci, od 20lat prowadzi warsztaty nie nieuleczalnie chorych i ich rodzin, uważa się, że ta książka stała się przełomem w zachodnim sposobie myślenia o śmierci i umieraniu