e – warsztat „Jedzenie pod zdrową kontrolą”

Jedzenie pod zdrową kontrolą” w formie materiałów PDF i wykładów w formie MP3 przygotowany przeze mnie.

Dla kogo?  Dla osób chcących poznać mechanizm problemów z objadaniem i to jak można pracować nad tym objawem,  z uwzględnieniem współczesnej neuronauki stosowanej w psychoterapii (podstawy) (osoby doświadczające tego objawu, studenci, terapeuci).

.Jednak nie znajdziesz tu wiadomości jak się odchudzać ani wspierania chudości! 

Myślę, że przeznaczając około  1 tydzień na jednostkę warsztatu ( jedno spotkanie) materiału starczy na około 15 tygodni.  Można go wydrukować  i spiąć.

E-warsztat zawiera materiał do wydrukowania (2,74 MB), oraz  wykłady w formie mp3 i relaks nagrany przeze mnie w formie mp3.

Każdy temat zawiera ćwiczenie dla Ciebie, by odnieść materiał do swojej sytuacji.

W trakcie wykładów wysłuchasz:

  1. Komentarz do warsztatu i roli motywacji do zmiany w nawykach.
  2. O fazach zmiany i ich roli (zmiana nie jest linią prostą).
  3. Przyczyny problemów z jedzeniem.
  4. O zastosowaniu neuronauki w rozumieniu swojego problemu z jedzeniem.
  5. Wewnętrzna rodzina, a problemy z objadaniem.
  6. Wstęp do relaksu, zastosowanie w kontroli jedzenia.
  7. Relaks nagrany przeze mnie.
  8. Zakończenie

W materiałach PDF do wydrukowania w formie zeszytu do ćwiczeń:

              1.  Wstęp czyli   Autodiagnoza problemu jedzenia,   Mapa Twojego problemu,  Dwie drogi,  Drogi wyjścia.  Tu znajdziesz  materiał, który pomoże Ci  określić       kierunki   Twojej zmiany.

              2. Przygotowanie do zmiany – Co chcesz zmienić w problemie jedzenia ,  Ambiwalencja w zmianie, Utrwalenie motywacji do zmiany.

             3.  Działanie – narzędzia wspierające Cię z zmianie:  Mapa Twojego skarbu, Kuferek pocieszenia, Dziennik zmiany.  

Tworzymy tu konieczne  zasoby na czas kryzysów w  procesie zdrowienia.                     

             4. Działanie – Krok drugi ku zdrowiu : Inteligencja emocjonalna, „Rodzina Wewnętrzna”, Dialog Wewnętrzny, Zdrowe postawy wobec siebie.

             5.  Dodatek -„ Mity na temat zachowań związanych z jedzeniem” , o głodzie,  o skutkach długotrwałego niedożywienia, wykaz filmów, lektur,

„Pilnuj swoich bakterii jelitowych”, „Samolubny mózg, a objadanie”. „Dlaczego diety są bez sensu”

WARSZTAT oznacza, że  nie jest to tylko wykład teoretyczny, ale  wiedza i  ćwiczenia, które  mają zastosowanie praktyczne.

Warsztat nie zastępuje  leczenia u lekarza, ale może  stanowić  ważny krok we własnym rozwoju .

 

E-WARSZTAT już dostępny w SKLEPIE w moim blogu, zapraszam do korzystania!